Godsmærker

Når gods transporteres, skal de mærkes for at oplyse modtagere og transportører om, hvad der er inde i emballagen, så de kan se, om det er farligt gods eller almindeligt gods der bliver transporteret.

Alle vores godsskilte følger retningslinjerne i overensstemmelse med ADR, IMDG, ICAO og RID.
De almindelige regler for transport af farligt gods på dansk område findes i nationale bekendtgørelser fra Færdselsstyrelsen, Trafikstyrelsen, Søfartsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen (link til nedenunder på siden)

Hvis jeres ønskede skilt ikke findes i vores webshop, så kontakt os på prento@prento.dk eller 38741311 så laver vi en skræddersyet løsning til jer. 

Farlige stoffer kan medføre risici for mennesker, dyr og miljø. Det er derfor lovpligtigt at klassificere og mærke farligt gods med godsmærker efter loven. Lovgrundlaget afhænger af, hvordan godset transporteres, om det er som vejtransport, lufttransport eller søtransport